Thơ nhân hội trường

Phan Anh Dũng
Ngẫm sự đời thành bại được không ... Kiêu bạc ngâm câu Hàn nho phú

 

LÂM GIANG TIÊN
--------------
(Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường ĐHKH Huế và 36 năm ra trường :))

 

臨 江 仙
六 十 周 年 場 課 會 
香 江 逝 水 歸 東 
贏 輸 事 業 有 還 空 
寒 儒 吟 一 句 
落 箸 論 英 雄 
少 壯 直 懷 場 理 說 
老 知 學 海 無 窮 
不 期 得 業 腐 儒 翁 
自 嘲 終 異 始 
待 伴 酒 相 逢

---


LÂM GIANG TIÊN 
(từ khúc)

Lục thập chu niên trường khóa hội 
Hương Giang thệ thủy quy đông 
Doanh thâu sự nghiệp hữu hoàn không 
Hàn nho ngâm nhất cú 
Lạc trợ luận anh hùng 
Thiếu tráng trực hoài Trường lí thuyết 
Lão tri học hải vô cùng 
Bất kì đắc nghiệp hủ nho ông 
Tự trào chung dị thủy 
Đãi bạn tửu tương phùng

Huế 18/3/2017

Dịch thoát ý:

LÂM GIANG TIÊN
---
Sáu mươi năm nhân dịp hội trường
Bạn bè về
Như dòng Hương nước chảy về đông
Ngẫm sự đời thành bại được không
Kiêu bạc ngâm câu Hàn nho phú
Đũa rơi tán chuyện anh hùng.
Nhớ tuổi trẻ theo môn Trường lượng tử
Già mới hay biển học vô cùng
Nghiệp hủ nho phút chốc nên ông
...
Tự cười mình chẳng được thủy chung
Đãi đưa chén rượu tương phùng.
 


 

 
 

Ảnh từ FB "Cựu sinh viên Vật lý ĐHKH Huế" :
 

 

 

 

 
 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *