Chỗ này là nơi ta ngồi học suốt hai năm đầu của đại học. Còn chỗ này là nơi ta chạy bở hơi tai trong những giờ thể dục hay học quân sự. Nơi kia là hội trường với những buổi văn nghệ đình đám mà ta nhớ mãi còn chỗ nọ trước đây là những bãi sắn mà cán bộ trong trường trồng để cải thiện đời sống nhưng có những khuya đói qua ta đã ra đào trộm về luộc ăn để chấn chỉnh cái bao tử cồn cào không thể nào ngủ được của mình.

 

Tòa nhà Viện Đại học Huế trước năm 1975