Huế từ flycam

Sưu tầm một số phong cảnh Huế quay bằng flycam

...

 

......

......