Chân dung Lý K1 2015

Cập nhật chân dung 2015 by phó nhòm Lê Hoàng Cư :)

 

...

 

Xem dạng slide:

 

LeHoangCu's Chan dung LyK1 Tuy Hoa album on Photobucket

 

Có thể xem toàn bộ và copy về ở: photobucket
 

Video :