Thầy Cô kính yêu! Chúng em vẫn thường ghi nhớ hình ảnh thân yêu của Quý Thầy Cô trong tim mình. Nhờ sự tậm tâm dạy dỗ của Thầy Cô mà chúng em mới được nên người hôm nay. Chúng em biết ơn Quý Thầy Cô đã luôn nghĩ về tương lai chúng em. Kính mong Thầy Cô luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Nhân dịp này, cho phép chúng em thắp một nén nhang tưởng nhớ các Thầy Cô đã đi xa.

 

Các Thầy cũ và mới trong Khoa Vật Lý những năm 90