Thơ tặng thầy cô khoa Toán Lý cũ

Phan Anh Dũng
...Tặng thầy cô nhân họp lớp Lý K1 sau 40 năm nhập học...

 

 
 
 
一 字 為 師 道 已 遵 
教 人 不 倦 業 專 勤 
新 徒 開 講 章 初 學 
舊 者 專 修 碩 士 人 
白 髮 門 師 徒 弟 共 
今 年 兄 弟 一 科 群 
兼 和 理 說 同 無 線 
電 子 核 心 眾 士 勛 
 
Nhất tự vi sư đạo dĩ tuân 
Giáo nhân bất quyện nghiệp chuyên cần
Tân đồ khai giảng chương sơ học
Cựu giả chuyên tu thạc sĩ nhân
Bạch phát môn sư đồ đệ cộng
Kim niên huynh đệ nhất khoa quần
Kiêm hòa lý thuyết đồng vô tuyến
Điện tử, hạch tâm, chúng sĩ huân.
 
Dịch ý:
"Một chữ làm thầy" đạo đã theo
Dạy người không mỏi nghề chuyên cần
Trò mới khai giảng bài sơ học
Trò cũ chuyên tu thành thạc sĩ
Giờ thầy trò đều tóc bạc hết cả
Năm nay cùng anh em lại quây quần họp khoa
Đủ cả dân lý thuyết, vô tuyến
Với điện tử, hạt nhân, giờ là những kẻ sĩ có huân nghiệp ... 
 
 
 
 
 

 

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *