Vịnh lục tuần

Nguyễn Nguyệt Nga

Tặng các bạn Lớp Vật lý Khóa I nay đã U60

Lục tuần ai bảo đã già

Sáu mươi tuổi vẫn còn là trẻ thơ

Trên đầu mấy sợi lơ thơ

Răng chưa mọc đủ, da còn chưa căng

Sữa Ensure uống càng tăng

Chân đi tập tễnh, chạy nhanh té nhào

Trí tuệ phát triển chưa cao

Đôi khi nhầm lẫn, trước sau lộn phèo

Lâu lâu chướng khí mè nheo

Ăn thì được đút, uống thì được đơm 

Ngày đêm nào phải lo cơm 

Tà tà chơi ngủ hóa thành tiên sa

Tái sinh là tuổi này mà,

Tuổi thơ trở lại còn già nữa không?

Sáu mươi tuổi sướng gì hơn…

13/8/2018.

 

 
Bình luận

Hay lắm Nga!

Hao
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *