Nhớ Mẹ

Phan Anh Dũng
Trong năm vừa qua đã có 3-4 bạn mồ côi mẹ, nên tui muốn chia xẻ chút cảm xúc

 

Nhớ Mẹ:

Xưa nghe mẹ kể:
Thuỷ Vân quê ngoại
Tôn Nữ gót đương [1]
Tuổi thơ thiếu thốn
Ở lẫn dân thường.
Thuỷ Biều quê nội
Thanh trà bay hương
Theo hệ Quốc Chúa
Ngọc diệp không thường [2].
Hôm nay:
Một phút sơ xẩy
Nên chuyện bi thương
Dẫu rằng đã thọ
Tứ đại đồng đường.
Ôi thôi !
Dạ Lê chợ vắng [3]
Gót đã ngừng đương
Thuỷ Biều tắt nắng
Tây cảnh xa đường.

13/06/2015
Ghi chú:
[1] Gót đương: đương cót, đan cót
[2] GS Tôn Thất Hanh nguyên Khoa trưởng (Hiệu trưởng) Đại học Sư Phạm và Đại Học Khoa học, đại diện Nguyễn Phước tộc ở Huế, là em con chú của mẹ tôi. Cả bên ngoại của mẹ tôi cũng dòng Tôn Thất, có phủ thờ Tôn Thất Thuyết ở Vân Thê, Thuỷ Thanh.
[3] Dạ Lê tức là Thuỷ Vân, còn gọi Dạ Lê Gót.

 

Đèn Vu Lan

Đèn Vu Lan bóng soi Hương Giang thuỷ
Tự hỏi lòng chữ hiếu vẹn tròn chưa ?
Chiêu hồn văn luỵ dấu buổi chiều mưa
Ai có hiểu vì sao lòng mẹ xót ?

Đèn Vu Lan bóng trăng soi đáy nước
Nặng ân nào bằng cúc dục cù lao?
Tu Di sơn dặm nhiễu kể dường bao
Lời Phật thuyết từ ân không trả đặng.
 

28/8/2015 (Rằm tháng 7, Lễ Vu Lan)
Ghi chú:
Phật Thuyết tức “Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh”, có câu rằng:
“繞 須 彌 山 經 百 千 劫 。 。 。 不 能 報 父 母 深 恩”
(nhiễu Tu Di sơn kinh bách thiên kiếp … bất năng báo phụ mẫu thâm ân)

 

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *