Ảnh Họp lớp 2017

Lê Thọ
Những hình ảnh họp lớp 2017 từ máy ảnh của Lê Thọ...

Chỉ dẫn nhanh: 

Đây là ứng dụng nhúng box.com, hãy kéo đám mây trắng vào đám mây đen để mở thư mục (nếu chưa mở). Click vào ảnh đầu tiên để duyệt xem. Dùng các nút < và > để lật trang hay lật ảnh (có 9 trang). Muốn xem đầy đủ kích thước ảnh thì nhấn vào nút fullscreen có hình 4 mũi tên ...

 

 

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *