Thật là xúc động khi điểm danh lại những người bạn cũ cùng lớp đã một thời gian dài không gặp. Ngộ ghê, anh em mình sống tập trung ở sáu vùng miền của đất nước. Anh Hồ Sỹ Yến đã quá lâu không gặp. Cả Hồ Viết Thúy cũng thế! Có ai biết Nguyễn Văn Anh ở đâu không tại Canada? Cả lớp mình chỉ có Lê Quý Thông ở lại trường nối gót Thầy Cô. Nhiều bạn đang ở nước ngoài và cũng có bạn không còn nữa…

 

Nhóm học chuyên ngành  thực nghiệm của Lớp Vật Lý Khóa I