Sinh hoạt chung

Một nhóm bạn tại Ngũ Hành Sơn
Hà Đại Phước, Lê Viết Dũng
và Nguyễn Hữu Thọ
tại Ngũ Hành Sơn
Hồ Văn Thơ, Phan Anh Dũng
và Lê Thọ trước Ngọ Môn
Phan Anh Dũng, Tô Kim Hải
Nguyễn Thanh Phúc
và Lê Hoàng Cư
Thầy Hoành, Thầy Nam cùng với học trò tại Ngũ Hành Sơn
Đi dã ngoại tại Ngũ Hành Sơn